Порядок реєстрації смерті

Головний спеціаліст Управління
у справах цивільного стану громадян
Міністерства юстиції України
Дебела Тетяна Володимирівна

%d%Порядок реєстрації смерті.%/d% Земне життя швидкоплинне, пов’язане з житейськими турботами. Все своє життя людина проводить в суєті, прагне благополуччя. Разом з тим, завжди поряд з радістю людського буття було місце для печалі. Смерть людини – це насамперед тяжка втрата для сім’ї, рідних, друзів. Смерть призводить до глибоких психологічних потрясінь, викликає сильні емоції у людини...

%d%Детальніше >> %/d%
%%%%

Земне життя швидкоплинне, пов’язане з житейськими турботами. Все своє життя людина проводить в суєті, прагне благополуччя. Разом з тим, завжди поряд з радістю людського буття було місце для печалі. Смерть людини – це насамперед тяжка втрата для сім’ї, рідних, друзів. Смерть призводить до глибоких психологічних потрясінь, викликає сильні емоції у людини. І саме в ці скорботні дні, у рідних та близьких померлого виникають питання, пов’язані з оформленням відповідних документів про смерть.

Згідно з Сімейним кодексом України та Законом України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" смерть підлягає державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті або за місцем поховання.

Органами реєстрації актів цивільного стану є відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. Реєстрацію смерті громадян України, які проживали за кордоном, здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва України.

Реєстрація смерті осіб, які померли в установах, у яких ці особи перебували під арештом або відбували покарання; осіб, визнаних в установленому законом порядку померлими, у випадку встановлення судом факту смерті; військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової або альтернативної служби в мирний час; осіб, померлих більше ніж за рік до моменту звернення за реєстрацією, провадиться тільки відділами реєстрації актів цивільного стану.

При цьому слід врахувати, що при насильницькій смерті реєстрація смерті провадиться у відділі реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення трупа; за заявою про реєстрацію смерті, яка надійшла після закінчення року з дня настання смерті, за рішенням судів про встановлення факту смерті або оголошення громадянина померлим – за місцем проживання заявника; померлих у місцях позбавлення волі - за останнім місцем проживання цих осіб до їх арешту або за місцезнаходженням кримінально-виконавчих установ.

Реєстрація смерті померлих у дорозі (у потягу, на судні, у літаку та ін.) провадиться в найближчому органі реєстрації актів цивільного стану.

Заява про смерть повинна бути зроблена не пізніше трьох діб із дня настання смерті або виявлення трупа, а в разі неможливості одержання довідки медичної установи або висновку судово-медичної експертизи чи прокурора - не пізніше п’яти діб.

Із заявою про реєстрацію смерті можуть звернутись родичі померлого, його сусіди, працівники житлово-експлуатаційних організацій та інші особи, в тому числі з адміністрації лікувального закладу, де сталася смерть.

Особа, яка звернулась щодо реєстрації смерті, повинна пред’явити на своє посвідчення паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в реєстрації смерті.

Факт смерті підтверджується лікарським свідоцтвом або фельдшерською довідкою про смерть, виданими лікувальним закладом, рішенням суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомленням з місць позбавлення волі, надісланим разом із лікарським свідоцтвом про смерть.

Підставою для реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів, є повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України.

Якщо померлий мав паспорт або паспортний документ, а також військово-облікові та пільгові документи, то орган реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає їх і в цих документах проставляє відмітку про смерть власника. Слід відзначити, що відсутність зазначених документів не перешкоджає реєстрації смерті.

При реєстрації смерті невпізнаних осіб до актового запису про смерть уносяться тільки ті відомості, які містяться у лікарському свідоцтві про смерть. Якщо надалі померлий упізнаний, відомості про нього, яких бракувало, уносяться згідно з вимогами чинного законодавства на підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, за наявності протоколу впізнання трупа.

Реєстрація смерті за заявами, які надійшли після закінчення року з дня настання смерті, провадиться після перевірки наявності реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання заявника, за місцем поховання чи виявлення трупа.

Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не зазначено в рішенні суду. Якщо надалі особа, по відношенню до якої складено актовий запис, з’явиться або буде відоме її місце перебування, то рішення про її смерть скасовується, а запис про смерть анулюється.

Реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства провадиться на загальних підставах із дотриманням вимог чинного законодавства України.

Після проведення запису орган реєстрації актів цивільного стану видає заявнику свідоцтво про смерть та довідку для одержання допомоги на поховання.

На органи реєстрації актів цивільного стану покладені і деякі додаткові обов’язки, пов’язані з реєстрацією смерті.

Зокрема, якщо при реєстрації смерті особи органам реєстрації актів цивільного стану стане відомо про неповнолітніх дітей, які залишилися без батьківського піклування, то в той самий день повідомляється про це орган опіки та піклування. Таке повідомлення дозволить застосувати необхідні заходи щодо охорони прав та інтересів неповнолітніх.

Крім того, органи реєстрації актів цивільного стану надсилають органам внутрішніх справ відомості про дітей, померлих у віці до 16 років, а також подають інформацію про померлих громадян державним податковим інспекціям та органам Пенсійного фонду України.

Паспорти, паспортні документи, а також військово-облікові документи та пільгові посвідчення померлих осіб передаються за списком до органів внутрішніх справ та військових комісаріатів за місцем реєстрації смерті. Якщо при реєстрації смерті зазначені документи не були передані, то про це повідомляються відповідно органи внутрішніх справ та військові комісаріати.

Паспорти або паспортні документи іноземців та осіб без громадянства надсилаються до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції для подальшого пересилання їх до Міністерства закордонних справ України або повертаються особі, яка супроводжує тіло померлої особи.

Головний спеціаліст Управління
у справах цивільного стану громадян
Міністерства юстиції України
Дебела Тетяна Володимирівна