Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.04 № 43/5 “Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України”

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.04 № 43/5

Про затвердження Класифікатора
галузей законодавства України

Відповідно до Указу Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" та з метою забезпечення виконання завдань з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування правової політики, підвищення ефективності правового регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів законодавства, а також забезпечення автоматизованого обміну правовою інформацією, наказую:

1. Затвердити Класифікатор галузей законодавства України (додається).

2.Використовувати Класифікатор галузей законодавства України для ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, інших електронних баз даних правової інформації та для формування зібрань чинного законодавства України.

3.Управлінню систематизації законодавства та правової інформації (Пушенко О. Г.):

3.1.Організувати роботу по здійсненню класифікації актів законодавства відповідно до Класифікатора галузей законодавства України.

3.2.Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3.3.Оприлюднити Класифікатор галузей законодавства України в засобах масової інформації та на веб-сайті Міністерства юстиції України.

3.4.Здійснювати розвиток та подальше вдосконалення Класифікатора галузей законодавства України у зв’язку із змінами в законодавстві та обгрунтованих пропозицій органів державної влади, місцевого самоврядування.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Горбунову Л.М.

МіністрО. В. Лавринович

Класифікатор галузей законодавства України затверджений
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.04 № 43/5

010.000.000 Основи конституційного ладу
020.000.000 Цивільне законодавство
030.000.000 Сімейне законодавство
040.000.000 Цивільне-процесуальне законодавство
050.000.000 Кримінальне законодавство
060.000.000 Кримінально-процесуальне законодавство
070.000.000 Кримінально-виконавче законодавство
080.000.000 Адміністративне законодавство. Адміністративний процес
090.000.000 Господарське законодавство. Підприємства і підприємницька діяльність
100.000.000 Господарсько-процесуальне законодавство
110.000.000 Фінанси і кредит
120.000.000 Промисловість
130.000.000 Будівництво, містобудування та архітектура
140.000.000 Сільське господарство та агропромисловий комплекс
150.000.000 Земельне законодавство
160.000.000 Транспорт
170.000.000 Зв’язок, інформація та інформатизація
180.000.000 Торгівля, громадське харчування і побутове обслуговування населення
190.000.000 Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство
200.000.000 Митне законодавство
210.000.000 Праця, зайнятість населення, соціальне страхування і соціальне забезпечення. Державна служба
220.000.000 Освіта
230.000.000 Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
240.000.000 Культура і мистецтво
250.000.000 Охорона здоров’я населення
260.000.000 Фізична культура і спорт. Туризм
270.000.000 Природні ресурси. Охорона довкілля
280.000.000 Надзвичайний стан. Надзвичайні ситуації та ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи
290.000.000 Геодезія і картографія. Гідрометеорологія
300.000.000 Оборона
310.000.000 Національна безпека
320.000.000 Охорона громадського порядку і громадської безпеки
330.000.000 Суд і судоустрій
340.000.000 Прокуратура
350.000.000 Адвокатура
360.000.000 Юстиція
370.000.000 Зовнішня політика і міжнародні відносини. Міжнародні договори . Зовнішньоекономічні відносини
380.000.000 Міжнародне право
010.000.000 Основи конституційного ладу
010.010.000 Конституція України. Конституційні акти.
010.020.000 Державні символи України. Герб, прапор, гімн. Столиця
010.030.000 Державна мова. Мови національних меншин
010.040.000 Громадянство. Рішення з питань громадянства. Паспорти. Демографія. Перепис населення
010.050.000 Державний кордон (див. 310.040.000)
010.060.000 Територіальний устрій. Міста із спеціальним статусом - Київ та Севастополь
010.070.000 Порядок найменування і перейменування населених пунктів, підприємств, установ, організацій, інших об’єктів
010.080.000 Державні нагороди. Президентські відзнаки. Рішення з питань нагородження фізичних осіб орденами, медалями, грамотами.
010.090.000 Державні та інші премії. Грамоти.
010.100.000 Вшанування пам’яті видатних осіб та історичних подій
010.110.000 Присвоєння імен. Пам’ятні дні. Свята. Ювілеї
010.120.000 Національні меншини
010.130.000 Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (див. 370.030.020)
010.140.000 Реабілітація репресованих і депортованих осіб, народів (див. 210.370.090)
010.150.000 Жертви нацистських переслідувань. Жертви голодомору
010.160.000 Біженці (див. 210.370.070)
010.170.000 Міграція
010.180.000 Вибори. Виборча система. Центральна виборча комісія. Окружні та дільничні виборчі комісії. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах
010.180.010 Вибори народних депутатів України
010.180.020 Вибори народних депутатів Автономної Республіки Крим
010.180.030 Вибори Президента України
010.180.040 Вибори депутатів місцевих рад
010.180.050 Вибори сільських, селищних, міських голів
010.190.000 Всеукраїнський та місцеві референдуми. Опитування
010.200.000 Верховна Рада України. Організація і порядок діяльності, повноваження
010.200.010 Регламент Верховної Ради України
010.200.020 Комітети Верховної Ради України
010.200.030 Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України
010.210.000 Народний депутат України (статус, забезпечення діяльності)
010.220.000 Депутатські фракції та групи
010.230.000 Депутатський запит
010.240.000 Апарат Верховної Ради України.
010.240.010 Органи і організації при Верховній Раді України.
010.250.000 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
010.260.000 Рахункова палата
010.270.000 Президент України. Повноваження Президента України
010.270.010 Дорадчі та інші органи при Президентові України
010.270.020 Постійний представник Президента України
010.270.030 Адміністрація Президента України
010.280.000 Рада національної безпеки і оборони України
010.290.000 Органи виконавчої влади. Загальні питання
010.300.000 Кабінет Міністрів України. Склад і порядок формування. Повноваження. Організація діяльності
010.300.010 Органи та організації при Кабінеті Міністрів України
010.300.020 Постійний представник Кабінету Міністрів України
010.300.030 Секретаріат Кабінету Міністрів України
010.310.000 Адміністративна реформа в Україні
010.320.000 Центральні органи виконавчої влади. Загальні питання
010.320.010 Міністерства
010.320.020 Державні комітети. Комітети
010.320.030 Інші органи виконавчої влади (головні управління, національні агентства, служби, державні департаменти, тощо)
010.330.000 Місцеві державні адміністрації
010.340.000 Місцеве самоврядування
010.350.000 Організація судової влади. Державна судова адміністрація (див. 330.100.000)
010.360.000 Порядок розгляду звернень громадян в органах державної влади та органами місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях
010.370.000 Національний архівний фонд. Архівні установи. Архівна справа
010.370.010 Діловодство. Документи, бланки, печатки, штампи, вивіски
010.380.000 Об’єднання громадян.
010.380.010 Громадські організації
010.380.020 Політичні партії
010.380.030 Професійні спілки
010.380.040 Кредитні спілки
010.380.050 Творчі спілки
010.380.060 Фонди
010.380.070 Форуми, з’їзди, конференції, наради, та інше
010.390.000 Свобода совісті та релігійні організації
010.400.000 Благодійництво та благодійні організації
010.410.000 Збори, мітинги, походи, демонстрації тощо (див. 320.110.000)
010.420.000 Державний контроль. Органи державного контролю
020.000.000 Цивільне законодавство
020.010.000 Основні положення
020.020.000 Суб’єкти цивільних прав
020.020.010 Фізичні особи
020.020.020 Юридичні особи
020.030.000 Строки. Позовна давність. Обчислення строків позовної давності
020.040.000 Угоди
020.050.000 Представництво. Довіреність
020.060.000 Особисті немайнові права фізичних осіб
020.070.000 Інтелектуальна власність
020.070.010 Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)
020.070.020 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму (суміжні права)
020.070.030 Наукове відкриття
020.070.040 Винахід. Корисна модель. Промисловий зразок
020.070.050 Раціоналізаторська пропозиція
020.070.060 Сорти рослин. Породи тварин
020.070.070 Комерційні найменування, торгові марки, географічні значення. Комерційні таємниці
020.080.000 Секрети виробництва (ноу-хау)
020.090.000 Право власності та інші речові права
020.090.010 Набуття і припинення права власності. Захист права власності та інших речових прав
020.090.020 Державна власність
020.090.030 Комунальна власність
020.090.040 Приватна власність
020.090.050 Власність об’єднань громадян, релігійних організацій
020.090.060 Обмежені речові права
020.100.000 Зобов’язальне право. Договори
020.100.010 Загальні положення
020.100.020 Види забезпечення виконання зобов’язань (застава, завдаток, порука, гарантія, неустойка тощо)
020.100.030 Купівля-продаж
020.100.040 Поставка
020.100.050 Контрактація (див. 140.160.010)
020.100.060 Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами
020.100.070 Міна (бартер)
020.100.080 Дарування
020.100.090 Довічне утримання
020.100.100 Позика
020.100.110 Майновий найом
020.100.120 Оренда
020.100.130 Лізинг
020.100.140 Підряд. Підрядні торги (тендери)
020.100.150 Договір будівельного підряду
020.100.160 Страхування (див. 110.050.000)
020.100.170 Перевезення
020.100.180 Договір про спільну діяльність
020.100.190 Договір про виконання науково-дослідних, проектних і дослідно-конструкторських та технологічних робіт
020.100.200 Авторські і ліцензійні договори
020.100.210 Кредитні договори
020.100.220 Доручення
020.100.230 Зберігання
020.100.240 Комісія
020.100.250 Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
020.100.260 Інші види зобов’язань
020.110.000 Відповідальність за порушення зобов’язань
020.120.000 Моральна шкода (див. 210.150.030)
020.130.000 Спадкове право (спадкоємство за законом, спадкоємство за заповітом)
030.000.000 Сімейне законодавство
030.010.000 Загальні питання сімейно-шлюбних відносин
030.020.000 Порядок та умови укладення та припинення шлюбу. Недійсність шлюбу
030.030.000 Права та обов’язки подружжя. Шлюбний контракт
030.040.000 Встановлення походження дитини
030.050.000 Права та обов’язки батьків і дітей. Аліментні обов’язки. Позбавлення батьківських прав. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав
030.060.000 Усиновлення (удочеріння)
030.070.000 Опіка та піклування
030.080.000 Охорона сім’ї, батьківства, материнства і дитинства (див. 250.100.000)
030.090.000 Реєстрація актів громадянського стану
030.100.000 Зміна імені, по батькові і прізвища
030.110.000 Питання дитячої безпритульності та бездоглядності
030.120.000 Застосування законодавства України про шлюб та сім’ю до іноземних громадян та осіб без громадянства
030.130.000 Державна молодіжна політика (регулювання, управління)
030.140.000 Молодіжне житлове будівництво. Кредити молодим сім’ям
030.150.000 Центр соціальної служби для молоді
030.160.000 Служба у справах неповнолітніх
040.000.000 Цивільне-процесуальне законодавство
040.010.000 Загальні положення
040.020.000 Підвідомчість. Підсудність
040.030.000 Особи, які беруть участь у справі. Представництво в суді.
040.040.000 Судові витрати. Державне мито
040.050.000 Судові штрафи
040.060.000 Процесуальні строки
040.070.000 Провадження справ у суді першої інстанції
040.070.010 Позовне провадження
040.070.020 Провадження у справах з адміністративно-правових відносин
040.070.030 Окреме провадження
040.080.000 Провадження справ у касаційній та апеляційній інстанціях
040.090.000 Виконавче провадження
050.000.000 Кримінальне законодавство
050.010.000 Загальні положення
050.010.010 Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі і часі. Видача злочинців
050.010.030 Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)
050.010.040 Обставини, що виключають злочинність діяння
050.010.050 Покарання та його види
050.010.060 Звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування. Амністія та помилування. Рішення з питань помилування
050.010.070 Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
050.010.080 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
050.020.000 Особлива частина кримінального законодавства (загальні питання)
050.020.010 Злочини проти основ національної безпеки України
050.020.020 Злочини проти життя та здоров’я особи
050.020.030 Злочини проти волі, честі та гідності особи
050.020.040 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
050.020.050 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
050.020.060 Злочини проти власності
050.020.070 Злочини у сфері господарської діяльності
050.020.080 Злочини проти довкілля
050.020.090 Злочини проти громадської безпеки
050.020.100 Злочини проти безпеки виробництва
050.020.110 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
050.020.120 Злочини проти громадського порядку та моральності
050.020.130 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
050.020.140 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
050.020.150 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
050.020.160 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
050.020.170 Злочини у сфері службової діяльності
050.020.180 Злочини проти правосуддя
050.020.190 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
050.020.200 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
050.030.000 Боротьба з організованою злочинністю і корупцією
050.040.000 Обставини, що виключають злочинність діяння
060.000.000 Кримінально-процесуальне законодавство
060.010.000 Загальні положення
060.010.010 Підсудність
060.010.020 Учасники процесу, їх права та обов’язки. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
060.010.030 Обставини, що виключають можливість участі у кримінальному судочинстві. Відводи
060.010.040 Докази
060.010.050 Протоколи, строки та судові витрати
060.020.000 Порушення кримінальної справи, дізнання і досудове слідство
060.030.000 Запобіжні заходи
060.040.000 Оскарження дій слідчого і прокурора
060.050.000 Провадження справ у суді першої інстанції
060.060.000 Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду
060.070.000 Виконання вироку, ухвали і постанови суду
060.080.000 Застосування примусових заходів медичного характеру
060.090.000 Провадження в справах про злочини неповнолітніх
060.100.000 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
060.200.000 Оперативно-розшукова діяльність. Приватно-розшукова діяльність
060.210.000 Державний захист працівників суду та правоохоронних органів (див. 330.080.000)
070.000.000 Кримінально-виконавче законодавство
070.010.000 Загальні положення
070.020.000 Виконання покарання
070.030.000 Пенітенціарна система. Органи і установи
080.000.000 Адміністративне законодавство. Адміністративний процес
080.010.000 Адміністративний процес. Загальні положення
080.010.010 Система адміністративної юстиції
080.010.020 Діяльність адміністративних судів. Підвідомчість. Підсудність (див. 330.020.100)
080.010.030 Адміністративні судді. Їх статус та компетенція
080.010.040 Адміністративне судочинство у суді першої інстанції
080.010.050 Перегляд судових рішень
080.010.060 Виконання рішень суду
080.020.000 Адміністративна відповідальність. Адміністративне стягнення
080.030.000 Окремі види адміністративних правопорушень
080.040.000 Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
080.050.000 Провадження у справах про адміністративні правопорушення
080.060.000 Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
010.000.000 Основи конституційного ладу
090.010.000 Загальні питання регулювання господарської діяльності
090.020.000 Антимонопольно-конкурентне законодавство
090.030.000 Державне замовлення. Державні потреби. Державний контракт
090.040.000 Державний матеріальний резерв
090.050.000 Державні програми
090.050.010 Загальнодержавні програми. Концепції
090.050.020 Програми Автономної Республіки Крим
090.050.030 Регіональні програми
090.050.040 Цільові комплексні та інші програми
090.060.000 Продукція виробничо-технічного призначення
090.070.000 Товари повсякденного попиту
090.070.010 Товари для дітей
090.070.020 Товари для осіб похилого віку
090.080.000 Якість продукції. Стандартизація. Сертифікація. Акредитація
090.090.000 Тара (упаковка)
090.100.000 Захист прав споживачів
090.110.000 Реклама
090.120.000 Метрологія і метрологічна діяльність. Пробірна справа
090.120.010 Служба єдиного часу та еталонних частот
090.130.000 Нова техніка і технологія. Виставки. Ярмарки
090.140.000 Загальні питання цін і ціноутворення (див. 180.160.000)
090.140.010 Види цін
090.140.020 Знижки, надбавки, націнки
090.150.000 Загальні питання обліку і статистики
090.150.010 Облік і статистика
090.150.020 Звітність
090.160.000 Використання ядерної енергії, радіаційної небезпечних технологій та речовин. Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Захоронення радіоактивних відходів (див. 120.070.000)
090.170.000 Загальні питання регулювання діяльності підприємств і підприємництва
090.180.000 Правове положення суб’єктів господарювання
090.180.010 Майно. Фінанси. Розрахунки
090.180.020 Основні фонди. Оборотні кошти
090.190.000 Гарантії господарської діяльності
090.190.010 Створення, реорганізація і ліквідація підприємств
090.190.020 Передача підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, іншого майна
090.190.030 Реєстрація підприємницької діяльності. Єдиний реєстр підприємств та організацій України
090.190.040 Ліцензування окремих видів господарської діяльності
090.200.000 Державна підтримка підприємницької діяльності
090.210.000 Зони вільного підприємництва. Спеціальні (вільні) економічні зони. Спеціальний режим інвестиційної діяльності
090.220.000 Комерційна таємниця (див. 170.090.050)
090.230.000 Банкрутство суб’єктів господарювання
090.240.000 Представництва. Філії. Дочірні підприємства
090.250.000 Види підприємств
090.250.010 Приватне підприємство
090.250.020 Господарське товариство
090.250.030 Підприємство, засноване на власності об’єднання громадян
090.250.040 Комунальне підприємство
090.250.050 Державне підприємство. Казенне підприємство
090.250.060 Об’єднання підприємств
090.250.070 Мале підприємство
090.250.080 Виробничий кооператив
090.250.090 Підприємство з іноземними інвестиціями. Спільне підприємство
090.250.100 Біржа (валютна, товарна, фондова) (див. 110.120.040)
090.260.000 Відповідальність за порушення законодавства про підприємства і підприємницьку діяльність
100.000.000 Господарське-процесуальне законодавство
100.010.000 Загальні положення
100.020.000 Судове врегулювання господарських спорів
100.030.000 Підвідомчість справ. Підсудність справ
100.040.000 Учасники господарського процесу. Представництво в суді
100.050.000 Судові витрати
100.060.000 Процесуальні строки
100.070.000 Судове провадження
100.080.000 Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду
110.000.000 Фінанси і кредит
110.010.000 Загальні положення фінансової системи
110.020.000 Основи бюджетного устрою та бюджетного процесу
110.020.010 Державний бюджет України
110.020.020 Бюджет Автономної Республіки Крим
110.020.030 Місцевий бюджет
110.020.040 Бюджетна класифікація
110.020.050 Бюджетне регулювання (субвенції, дотації, субсидії, асигнування)
110.020.060 Бюджетний процес
110.020.070 Фінансові нормативи
110.020.080 Цільові фонди
110.020.090 Резервні фонди
110.020.100 Позабюджетні фонди
110.020.110 Державне мито
110.020.120 Державне казначейство
110.030.000 Система оподаткування України
110.030.010 Загальні положення оподаткування
110.030.020 Податкові органи (див. 110.140.010)
110.030.030 Податкова міліція
110.030.040 Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі)
110.030.050 Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)
110.030.060 Спеціальні податкові режими
110.030.070 Порядок здійснення розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами
110.030.080 Податкові пільги
110.030.090 Податковий контроль (див. 110.140.000)
110.030.100 Відповідальність за порушення у сфері оподаткування
110.040.000 Загальнодержавні витрати і витрати місцевого самоврядування
110.040.010 Фінансування галузей господарської діяльності
110.040.020 Фінансування підприємництва
110.040.030 Кошти підприємств та організацій
110.040.040 Фінансування апарату управління
110.040.050 Фінансування соціальної сфери (див. 210.270.030, 210.270.040, 210.280.000)
110.040.060 Індексація доходів населення
110.050.000 Страхування (див. 020.100.160)
110.050.010 Загальні питання страхової діяльності
110.050.020 Органи, що проводять страхову діяльність
110.050.030 Обов’язкове страхування
110.050.040 Добровільне страхування
110.050.050 Особисте страхування
110.050.060 Страхування майна
110.050.070 Страхування відповідальності
110.050.080 Інші види особистого і майнового страхування
110.050.090 Нагляд за страховою діяльністю
110.060.000 Банківська діяльність
110.060.010 Загальні питання банківської діяльності
110.060.020 Національний банк України
110.060.030 Інші кредитні установи
110.060.040 Ліцензування банківської діяльності
110.060.050 Порядок відкриття банківських рахунків
110.060.060 Кредити, надані Україною іноземним державам
110.060.070 Кредити, надані Україні іноземними державами
110.060.080 Кредитування галузей господарської діяльності
110.060.090 Кредити юридичним особам
110.060.100 Кредити фізичним особам
110.060.110 Гарантії під кредит
110.060.120 Ломбарди
110.060.130 Банківські розрахунки
110.070.000 Ощадна справа
110.080.000 Позики, лотереї тощо
110.090.000 Грошова система України. національна валюта України (гривня)
110.100.000 Інвестиційна діяльність
110.100.010 Фонди, компанії.
110.100.020 Кліринг, лізинг
110.110.000 Цінні папери
110.110.010 Загальні питання
110.110.020 Національна депозитарна система. Депозитарій
110.110.030 Приватизаційні цінні папери
110.110.040 Акції
110.110.050 Облігації
110.110.060 Векселі
110.110.070 Інші цінні папери
110.120.000 Валютне регулювання
110.120.010 Загальні положення
110.120.020 Іноземна валюта
110.120.030 Валютні фонди і рахунки
110.120.040 Валютні біржі (див. 090.250.100)
110.120.050 Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння
110.130.000 Державний борг
110.130.010 Державний зовнішній борг
110.130.020 Державний внутрішній борг
110.140.000 Фінансовий і податковий контроль (див. 110.030.090)
110.140.010 Податкові органи (див. 110.030.020)
110.140.020 Банківський контроль
110.140.030 Валютний контроль
110.150.000 Аудит
110.160.000 Відповідальність за порушення фінансового законодавства
120.000.000 Промисловість
120.010.000 Загальні питання організації та управління промисловістю
120.020.000 Нагляд за безпечним веденням робіт у промисловості
120.030.000 Естетика у промисловості. Дизайн
120.040.000 Амортизація основних фондів підприємства
120.050.000 Технічне обслуговування та ремонт промислового обладнання, машин і приладів
120.060.000 Промисли і ремесла
120.070.000 Відходи промисловості. Вторинна сировина (див. 090.160.000, 270.100.000)
120.080.000 Давальницька сировина
120.090.000 Матеріально-технічне постачання
120.090.010 Промислові підприємства
120.090.020 Геологія. Геодезія і картографія
120.100.000 Окремі галузі промисловості
120.110.000 Гірничорудна промисловість
120.110.010 Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість
120.110.020 Легка промисловість
120.110.030 Машинобудування
120.110.040 Авіаційна промисловість
120.110.050 Сільськогосподарське машинобудування
120.110.060 Медична промисловість
120.110.070 ісцева промисловість
120.110.080 Металургійна промисловість
120.110.090 Мікробіологічна промисловість
120.110.100 Оборонна промисловість
120.110.110 Харчова промисловість
120.110.120 Парфумерно-косметична промисловість
120.110.130 Поліграфічна промисловість
120.110.140 Скляна, фарфоро-фаянсова промисловість
120.110.150 Промисловість будівельних матеріалів
120.110.160 Паливна промисловість
120.110.170 Хімічна і нафтохімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив
120.110.180 Електронна та електротехнічна промисловість
120.110.190 Енергетика
120.110.200 Комбікормова промисловість
120.110.210 Інші галузі промисловості
120.120.000 Відповідальність за порушення законодавства про промисловість
130.000.000 Будівництво, містобудування та архітектура
130.010.000 Загальні питання будівництва
130.020.000 Проектування капітального будівництва
130.020.010 Проектні організації
130.020.020 Проектно-кошторисна та інша технічна документація
130.020.030 Будівельні норми і правила
130.020.040 Експертиза проектів
130.030.000 Капітальні вкладення. Інвестиції. Інвестиційні фонди
130.040.000 Будівельні організації
130.050.000 Фінансування і кредитування капітального будівництва
130.060.000 Прийняття в експлуатацію завершених об’єктів
130.070.000 Капітальне будівництво в окремих галузях господарської діяльності
130.070.010 Промислове будівництво
130.070.020 Соціально-культу