З 20 по 26 вересня 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 8:

З них:
Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами;
Про систему оподаткування;
Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією";
Про порядок відшкодування шкоди і матеріальних збитків особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
Про національний екологічний фонд;
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про вищу освіту";
Про продовження терміну дії на 2003 рік Закону України "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік".

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 15:

З них:
Про затвердження Положення про Координаційну групу з активізації інвестиційної діяльності;
Про інвестиційний імідж;
Про затвердження Порядку створення нових робочих місць для працівників, які вивільняються з вугледобувних та вуглепереробних підприємств, що ліквідуються згідно з рішенням Кабінету Міністрів України;
Про програму створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2003-2006 роки;
Про ліквідацію Державного департаменту з нагляду за охороною праці.

3.Проектів Указів Президента України - 5.

З них:
Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 20:

З них:
Наказ Державного казначейства "Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації об\’єктів державної власності";
Наказ Фонду державного майна "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів";
Наказ Головного контрольно-ревізійного управління "Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна";
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".