З 11 по 17 жовтня 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 7:

З них:
Кримінально-виконавчий кодекс України;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування підприємств";
Про внесення змін до Закону України "Про страхування".

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 15:

З них:
Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна;
Про питання переміщення товарів у режимі реекспорту;
Про затвердження порядку і правил проведення обов\’язкового страхування цивільної відповідальності;
Про затвердження програми розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов\’язань на 2003-2005 роки.

3.Проектів Указів Президента України - 2:

З них:
Про затвердження Програми заходів з питань міграції на 2002-2005 роки.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 23:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України";
Наказ Міністерства внутрішніх справ "Про затвердження Інструкції про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців";
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров\’я, що ліцензуються";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про внесення змін до Порядку погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році".

Об\’єднань громадян - 4:

З них:
"Всеукраїнське об\’єднання "Держава";
Міжнародна громадська молодіжна організація "Союз Українсько-Арабського співробітництва".

Крім того :

13-19 жовтня 2002 року заступник Державного секретаря Міністерства юстиції України Л.А. Павліковська взяла участь у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (США, м. Вашингтон).
15 жовтня 2002 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбулася зустріч Міністра юстиції України О.В. Лавриновича з доповідачами ПАРЄ п. Северінсеном і п. Вольвендом.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".