З 25 по 31 жовтня 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 18:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
Про деякі питання сплати збору на обов\’язкове державне пенсійне страхування;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення доповнення до Закону України "Про плату за землю";
Про єдиний соціальний податок;
Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій";
Про внесення змін до Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях";
Про основні засади державної міграційної політики України;
Про Державну програму приватизації.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 32:

З них:
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 2003 році;
Про Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
Про внесення змін до Правил ввезення транспортних засобів на територію України;
Про порядок взяття митними органами проб і зразків товарів для проведення досліджень, потрібних для митного оформлення;
Про внесення змін до Положення про Державний департамент у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб;
Про затвердження Заходів щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах.

3.Проектів Указів Президента України - 2:

З них:
Про внесення змін до проекту Указу Президента України "Про основні напрямки конкурентної політики на 2002-2004 роки".

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 17:

З них:
Постанови Національного банку "Про внесення змін до Класифікатора іноземних валют", "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті";
Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями";
Наказ Міністерства охорони здоров\’я "Про внесення доповнень до наказу МОЗ України від 19.12.97 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

Об\’єднань громадян - 2:

З них:
Міжнародний благодійний трудовий фонд;
Всеукраїнська благодійна організація "Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди".

Крім того :

24 жовтня 2002 року проведено заняття постійно діючого семінару працівників юридичних служб, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на теми: "Виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)"; "Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців".
29 - 30 жовтня 2002 року заступник Державного секретаря Міністерства юстиції України О.М. Пасенюк взяв участь у четвертому засіданні Підкомісії з питань Чорноморського флоту Російської Федерації (Російська Федерація, м. Москва).
6 - 9 листопада 2002 року планується участь заступника директора Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини З.П. Бортновської у конференції на тему "Права людини та доступ: спільне вивчення" (Республіка Польща, м. Варшава).
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".