З 1 по 7 листопада 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1.Проектів Законів України - 10:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації;
Про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім\’ям;
Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;
Про Дисциплінарний статут митної служби України.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 37:

З них:
Про затвердження порядку надання грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов\’язків;
Про затвердження Комплексної програми освітнього, інформаційного та кадрового забезпечення підприємницької діяльності;
Про першочергові заходи щодо повного забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
Про встановлення терміну дії повноважень суб\’єктів зовнішньоекономічної діяльності на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
Про затвердження Положення про допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення);
Про затвердження Порядку здійснення митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження;
Про надання Державній митній службі України повноважень на регулювання окремих питань митної справи;
Про затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань.

3.Проектів Указів Президента України - 1.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 19:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", "Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про внесення змін до Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 2002 році";
Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про затвердження Порядку використання коштів, що виділяються на утримання центрів, відділів (підвідділів) або посадових осіб, які безпосередньо займаються питаннями організації оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Наказ Головного управління державної служби "Про затвердження Порядку відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації".

Об\’єднань громадян - 6:

З них:
Міжнародний благодійний фонд сприяння боротьбі з наркоманією, СНІДом та дитячою злочинністю "Відкрий світ у майбутнє";
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молода просвіта";
Всеукраїнська неприбуткова громадська організація платників податків та податківців.

Крім того :

1 листопада 2002 року в м. Яремча Івано-Франківської області проведено засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
9 - 12 листопада 2002 року планується участь Міністра юстиції України О.В. Лавриновича в засіданні "Трійки Україна - ЄС" з питань юстиції та внутрішніх справ у складі офіційної делегації України (Бельгія, м. Брюссель).
14 - 16 листопада 2002 року планується участь заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Л.А. Павліковської у міжнародному симпозіумі "Що чекає на країн-кандидатів у разі вступу до ЄС. Поточні вимоги правової гармонізації" (Угорська Республіка, м. Будапешт).
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".