З 8 по 14 листопада 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1.Проектів Законів України - 13:

З них:
Про реприватизацію;
Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
Про внесення змін до деяких законів України про оподаткування, виробництво та обіг підакцизних товарів;
Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Про затвердження Державної програми технічного розвитку системи державного телебачення і радіомовлення;
Про службу в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях України.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 40:

З них:
Про порядок перерахування коштів Державного бюджету України до Фонду загальнообов\’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для матеріального забезпечення та надання соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб;
Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів фондів загальнообов\’язкового державного страхування на вкладних депозитних рахунках;
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами у галузі державного управління, та напрямів використання коштів, отриманих від надання органами державної влади цих послуг;
Про затвердження Порядку безспірного списання за рішенням суду коштів з рахунків, на яких облікуються надходження Державного бюджету України і місцевих бюджетів, та з рахунків бюджетних установ;
Про порядок визначення видатків Державного бюджету України на капітальні вкладення, які спрямовуються на розвиток соціальної інфраструктури села;
Про особливості здійснення експортного бюджетного відшкодування податку на додану вартість платникам податку - крупним експортерам;
Про порядок відбору інноваційних проектів та використання коштів, отриманих від приватизації державного майна, спрямованих на інноваційне інвестування підприємств;
Про затвердження Комплексної програми розвитку аграрного ринку на 2003 - 2004 роки;
Про збільшення пенсій та встановлення доплати до пенсій окремим категоріям ветеранів війни;
Про внесення змін до Положення про Державний департамент України у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб;
Про затвердження Положення про порядок проведення атестації посадових осіб митної служби України.

3.Проектів Указів Президента України - 2.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 23:

З них:
Постанова Національного банку "Про внесення змін до Положення про порядок формування обов\’язкових резервів для банків України";
Наказ Державного комітету статистики "Про затвердження форми державного статистичного спостереження про державну допомогу сім\’ям з дітьми та Інструкції щодо її заповнення";
Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Об\’єднань громадян - 4:

З них:
Міжнародна благодійна організація "Міжнародний фонд "Духовність";
Міжнародний благодійний фонд "Бріджіт".

Крім того :

15 листопада 2002 року в приміщені Міністерства юстиції України відбулася зустріч заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України О.М. Пасенюка з делегацією експертів Ради Європи.
19 листопада 2002 року планується зустріч Міністра юстиції України О.В. Лавриновича з експертами Ради Європи з питань свободи висловлення інформації Девідом Андерсоном (Великобританія) та Каролем Якубовичем (Польща).
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".