З 22 по 28 листопада 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1.Проектів Законів України - 12:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців".

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 24:

З них:
Про тимчасове обмеження стягнень з комунальних підприємств заборгованості на енергоспоживання;
Про заходи щодо погашення дебіторської і кредиторської заборгованості Державного бюджету України та підприємств, які знаходяться у державній (комунальній) власності, або мають її долю;
Про реструктуризацію заборгованості та впорядкування розрахунків підприємств електроенергетики з Держкомрезервом;
Про перелік товарів, експорт на імпорт, яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році;
Про затвердження Положення про порядок відбору інноваційних проектів та використання коштів, отриманих від приватизації державного майна, спрямованих на інноваційне інвестування підприємств;
Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або у позаробочий час, установлений для митних органів;
Про затвердження Положення про порядок, умови здійснення та розміри компенсаційних виплат і компенсації шкоди в разі загибелі, каліцтва, інвалідності або іншого ушкодження здоров’я, що сталися з посадовими особами та працівниками митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій і пов’язані з виконанням ними службових обов’язків;
Про затвердження Порядку відшкодування витрат, що виникають у разі залучення митними органами спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю, і витрат у справі про порушення митних правил.

3.Проектів Указів Президента України - 3.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 17:

З них:
Наказ Державного казначейства "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів";
Накази Міністерства юстиції "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів", "Про затвердження тарифів за надання додаткових послуг правового та технічного характеру в Центральному відділі реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім\’ї";
Наказ Фонду державного майна "Про затвердження змін до Порядку проведення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про затвердження Типового положення про центр ранньої соціальної реабілітації".

Об\’єднань громадян - 3:

З них:
Міжнародна благодійна організація "Інститут медико-соціальних інновацій "Данко";
Міжнародна благодійна організація "Медіа Мир Інтернешнл".

Крім того :

22 листопада 2002 року заступник директора Департаменту законодавства про зовнішньоекономічну діяльність Костюченко О.В. взяла участь у засіданні робочої групи з координації дій центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України (Державна податкова адміністрація України, м. Київ).
25 - 26 листопада 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України в рамках українсько-британської програми "Проект підтримки нормопроектування в Україні" відбувся семінар в Українській школі нормопроектувальників на тему "Регулювання реєстрації комерційних компаній в європейському праві та питання реєстрації суб\’єктів господарювання в Україні".
27 листопада 2002 року заступник директора Департаменту Пенкаль К.А. взяв участь у засіданні Круглого столу "Церква, держава і суспільство: проблеми взаємодії у сучасному політичному процесі" (готель "Русь", м. Київ).
28 листопада 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулось засідання експертної групи з питань другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.
28 листопада 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулася робоча нарада представників органів державної влади з метою вироблення єдиної позиції щодо доцільності приєднання України до Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів.
29 - 30 листопада 2002 року директор Департаменту законодавства про правосуддя, кримінального і процесуального права та про адміністративну відповідальність Ємельянова І.І. візьме участь в Міжнародній науково-практичній конференції "Адміністративна юстиція: проблеми та перспективи запровадження в Україні" (Академія правових наук України, м. Київ).
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".