З 6 по 12 грудня 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1.Проектів Законів України - 24:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу";
Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію;
Про стимулювання інвестиційної діяльності суб\’єктів малого підприємництва;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо законодавчого визначення фіктивних суб\’єктів підприємницької діяльності);
Про безпечність промислової продукції;
Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення";
Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці";
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов\’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про прожитковий мінімум на 2003 рік;
Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік;
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб";
Кримінально-виконавчий кодекс.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 31:

З них:
Про порядок перерахування коштів Державного бюджету України до Фонду загальнообов\’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для матеріального забезпечення та надання соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб;
Про заходи недопущення радіаційного забруднення навколишнього середовища;
Про затвердження на 2003 рік скоригованих заходів до комплексної програми розвитку внутрішнього ринку;
Про заходи щодо сприяння молодіжному житловому будівництву;
Про затвердження терміну навчання у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
Про затвердження порядку розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням;
Про затвердження базових нормативів обсягів надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги;
Про затвердження Порядку повернення в Україну неповнолітніх громадян України, позбавлених батьківського піклування і подальше їх влаштування;
Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
Про затвердження Програми конверсії колишніх військових об\’єктів на період до 2005 року.

3.Проектів Указів Президента України - 10:

З них:
Про Комплексу програму розвитку банківської системи України на 2003-2005 роки;
Про внесення змін до Положення про Державну раду з питань пенсійної реформи;
Про Концепцію медико-соціальної реабілітації інвалідів;
Про затвердження Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003 - 2005 роки;
Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 17:

З них:
Наказ Фонду державного майна "Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об\’єктів приватизації";
Постанова Фонду загальнообов\’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття "Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов\’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків";
Міністерство освіти і науки "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах";

Об\’єднань громадян - 10:

З них:
Всеукраїнська народна партія соціальної справедливості "Союз чорнобильців України";
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодіжна солідарність";
Міжнародний благодійний фонд "Люди для людей";
Міжнародний благодійний фонд "Віра в дії".

Крім того :

19 грудня 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбудеться засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
20 грудня 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбудеться зустріч керівництва Мін\’юсту з представниками посольств та представництв міжнародних організацій в Україні, діяльність яких спрямована на підтримку зусиль України по реформуванню української правової системи.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".