З 25 по 31 липня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 18:

З них:
Про Національний екологічний фонд;
Про розмежування земель державної та комунальної власності;
Про внесення змін до Земельного кодексу;
Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито";
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2003 рік";
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну вартість";
Про внесення змін і доповнень до Митного тарифу України;
Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об\’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 19:

З них:
Про доповнення Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву;
Про затвердження Положення про порядок припинення або обмеження постачання електричної та теплової енергії споживачам".

3. Проектів Указів Президента України - 1

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 23:


З них:
Накази Міністерства юстиції "Про внесення змін до Положення про Центр європейського та порівняльного права", "Про видачу витягів з Державного реєстру застав рухомого майна, що свідчать про наявність або відсутність у ньому запису про податкову заставу";
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах "Про затвердження Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель";
Наказ Фонду державного майна, Міністерства економіки "Про затвердження змін та доповнень до Типового статуту відкритого акціонерного товариства";
Постанова Національного банку "Про внесення змін до положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";
Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".