З 1 по 7 серпня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 6:

З них:
Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування;
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання автомобілебудівної промисловості та оподаткування;
Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 14:

З них:
Про встановлення обмежень на ввезення на митну територію України з території спеціальних економічних зон деяких товарів у 2003 році;
Про внесення змін до примітки Додатку 2 до Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 року №1569;
Про затвердження Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та визначення його розміру;
Про Реєстр корпоративних прав держави;
Про внесення змін до переліку органів ліцензування та до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності;
Про внесення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України;
Про внесення змін до Статуту Української державної інноваційної компанії.

3.Проектів Указів Президента України - 2.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 34:

З них:
Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження змін і доповнень до Правил надання звітності банками – учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Примірного Положення про порядок надання відділами реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового та технічного характеру громадянам та організаціям";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Інструкції про визначення термінів погашення пільгових довготермінових кредитів, наданих молодим сім\’ям та одиноким громадянам на придбання житла";
Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури "Про затвердження Порядку розгляду інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України";
Наказ Міністерства оборони України "Про виплату науковим працівникам Збройних Сил України надбавки за стаж наукової роботи";
Наказ Державного комітету лісового господарства України "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України";
Наказ Міністерства аграрної політики України та Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку ввезення в Україну і вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин для наукових цілей і цілей державного сортовипробування".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".