З 8 по 14 серпня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 11:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";
Про внесення змін до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";
Про визнання збройної боротьби Української Повстанської Армії національно-визвольною боротьбою Українського народу за Незалежність України;
Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру";
Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 16:

З них:
Про утворення урядового органу державного управління у сфері державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та продуктів його переробки, здійснення моніторингу ринку сільськогосподарської продукції;
Про внесення змін до Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення;
Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання;
Про затвердження Положення про експертні комісії з питань державної таємниці в органах держаної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
Про внесення доповнення до переліку особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

3.Проектів Указів Президента України - 1.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 20:

З них:
Наказ Державної судової адміністрації "Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян";
Наказ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Загального положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України";
Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств", "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів";
Накази Міністерства праці та соціальної політики "Про затвердження форми Заяви про призначення всіх видів соціальної допомоги", "Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціального допомоги та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку".

Об’єднань громадян - 6:

З них:
Федерація професійних спілок транспортників України;
Благодійна організація "Фонд братів Кличків".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 березня 2003 року № 15095 до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України Міністерство юстиції України розробило проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України.
Законопроект спрямований на врегулювання розбіжностей між окремими положеннями Цивільного кодексу України та іншими та іншими законами України. Це стосується узгодження як термінологічного апарату, так і вирішення питань по суті.
Проектом Закону пропонується внести зміни до наступних законів України: "Про оренду державного та комунального майна", "Про заставу", "Про лізинг", "Про господарські товариства", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про нотаріат", Про органи реєстрації актів громадянського стану", "Про пенсійне забезпечення", Основ законодавства України про охорону здоров’я, "Про трансплантацію органів та інших анатомічних органів людині", "Про охорону культурної спадщини", "Про страхування", "Про державну податкову службу в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про банки і банківську діяльність", "Про місцеве самоврядування" тощо.
Крім того, деякі закони України потребують визнання такими, що втратили чинність, оскільки коло суспільних відносин, які вони регулюють, в повній мірі врегульовано нормами Цивільного кодексу. Так, законопроектом передбачається визнати такими, що втратили чинність Закон України "Про власність" та Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів".