З 29 серпня по 4 вересня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 7:

З них:
Про цінні папери та фондовий ринок;
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
Про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2004 рік;
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 9:

З них:
Про затвердження положення про особливості визначення механізму, строків, обліку погашення податків, зборів (обов\’язкових платежів) при виконанні угод про розподіл продукції та порядку їх зарахування до бюджетів;
Про внесення змін до Порядку застосування нульової ставки податку на додану вартість за операціями з продажу на внутрішньому ринку природного газу, ввезеного на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України;
Про повне погашення заборгованості із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2004 рік.

3. Проектів Указів Президента України - 4:

З них:
Про Національну програму діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції до 2010 року.ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 24:


З них:
Постанови Правління Національного банку "Про затвердження Змін до Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов\’язаних з купівлею - продажем іноземних валют", "Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків";
Наказ Держфінмоніторингу, Генеральної прокуратури "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов\’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму та отримання інформації про хід їх опрацювання";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та застосування санкцій";
Наказ Міністерства закордонних справ "Про затвердження зразків документів, які відповідно до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку користування розміру виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу".

Об’єднань громадян - 4:


З них:
Всеукраїнська громадська організація "Українська ліга зі зв\’язків із громадськістю";
Міжнародний благодійний фонд ім. Володимира Свідерського;
Всеукраїнський благодійний фонд О. Ржавського "Єдина родина".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".