З 20 по 26 грудня 2002 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1.Проектів Законів України – 17:


З них:
Про організацію фінансової системи України в особливий період;
Про внесення змін до деяких законів України з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям та іншим об’єднанням ветеранів війни;
Про стабільний розвиток сільського господарства;
Про реформування системи компенсацій знецінених грошових заощаджень громадян України по вкладах до Ощадного банку України та Укрдержстраху;
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";
Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про оподаткування, виробництво та обіг підакцизних товарів;
Про внесення змін до Закону України "Про страхування";
Про місто-герой Севастополь;
Про екологічний аудит.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 38:


З них:
Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у І кварталі 2003 року;
Про створення Фонду муніципального розвитку України;
Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів;
Про затвердження Порядку видачі, обліку та погашення податкових векселів, що видаються суб’єктам підприємницької діяльності при здійсненні деяких операцій із спиртом етиловим;
Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру;
Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
Про запровадження Порядку безоплатного медичного обслуговування державних службовців та членів їх сімей, які проживають разом з ними, у державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
Про нову редакцію Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;
Про затвердження Програми стабілізації та розвитку гірничих підприємств соледобувної промисловості на 2003-2010 роки;
Про сплату внесків по міжнародних договорах екологічного спрямування;
Про деякі питання регулювання міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження;
Про Основні напрями поліпшення соціального захисту військовослужбовців на період до 2010 року;
Про внесення доповнень до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного користування;
Про затвердження Тимчасового положення про порядок організації та проведення мирних масових заходів та акцій в Україні.

3.Проектів Указів Президента України – 3:


Питання Національного агентства з відновлення трудових ресурсів України;
Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного і воєнного характеру та у сфері забезпечення пожежної безпеки;
Про затвердження Комплексної цільової програми щодо забезпече6ння стабілізації у військах офіцерських кадрів, припинення некерованої плинності, підвищення престижу офіцерської служби, удосконалення системи матеріального та морального стимулювання службової діяльності офіцерів.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 25:

З них:
Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про затвердження Положення про відбір навчальних закладів для організації професійного навчання безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття";
Постанова Національного банку "Про затвердження Змін до положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті";
Наказ Державного казначейства "Про затвердження Порядку повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів);
Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін та доповнень до Положення про Центральний відділ реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї".

Об’єднань громадян - 5.

Всеукраїнська молодіжна організація Соціал-Демократична Перспектива;
Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний Комітет правоохоронних органів "Інтерзахист";
Міжнародний Християнський благодійний фонд "Повага";
Український благодійний фонд "Трипілля";
Міжнародний благодійний фонд сприяння органам прокуратури Волинської області "Правопорядок і законність".

Крім того :

19 грудня 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулося підсумкове засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, на якому затверджено план роботи ВМКМР на 2003 рік.
19.грудня 2002 року в приміщенні Міністерства юстиції України проведено заняття постійно діючого семінару працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на теми: "Пріоритетні напрями державно-церковної політики в Україні", "Порядок оформлення в’їзду та виїзду з країни, набуття, втрата, вихід припинення громадянства".
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".