З 5 по 11 вересня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 6:

З них:

Про внесення змін та доповнень до деяких законів з питань оподаткування;
Про ставку вивізного (експортного) мита на продовольчу пшеницю;
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов\’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про податковий контроль.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 14:

З них:

Про затвердження Комплексної програми розвитку системи зв’язку та оповіщення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на період 2004-2010 роки;
Про затвердження Порядку проведення соціальних реабілітацій осіб, які постраждали від терористичних актів;
Про затвердження Програми стабілізації та розвитку гірничих підприємств соледобувної промисловості на 2004-2011 роки;
Про внесення змін до Положення про Координаційну групу активізації інвестиційної діяльності;
Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування кухонної солі;
Про затвердження Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та визначення його розміру.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 29:


З них:
Постанови Правління Національного банку "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України", "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України" ;
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про внесення змін до Положення про відбір навчальних закладів для організації професійного навчання безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов\’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україну та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".