З 12 по 18 вересня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 11:

З них:
Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю";
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання автомобілебудівної промисловості та з питань оподаткування;
Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення";
Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 15:

З них:
Про затвердження Порядку сплати податку з доходу, отриманого платником податку з об’єктів спадщини;
Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб;
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку" від 13 червня № 803;
Про здійснення інтервенційних операцій з зерном за кредитні кошти.

3. Проектів Указів Президента України - 1:

Питання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 26:


З них:
Постанови Правління Національного банку "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України", "Про внесення змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків Національним банком України";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ", "Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших професійних учасників ринку цінних паперів з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму", "Про затвердження Положення про заходи впливу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України";
Наказ Фонду державного майна "Про внесення змін до Порядку проведення звірення результатів інвентаризації об\’єкта, що повертається за рішенням суду в державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під час її проведення в період підготовки об\’єкта до приватизації, та затвердження його результатів".

Об\’єднань громадян - 6:


З них:
Всеукраїнське громадське об\’єднання "Вкладники та акціонери";
Філіал Німецько-Польсько-Української Спілки Східної Європи.

Крім того :


18.09.2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України проведено зустріч з представниками експертного Комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів проти відмивання грошей (MONEYVAL) стосовно боротьби з відмиванням "брудних" коштів.

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".