З 26 вересня по 2 жовтня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 7:

З них:
Про внесення змін до статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів";
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність";
Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";
Про Національний екологічний фонд.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 20:

З них:
Про затвердження Порядку зарахування та оподаткування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом;
Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування солі;
Про затвердження Порядку здійснення фінансового моніторингу казино, гральними закладами та ломбардами;
Про підвищення тарифів на транспортування зерна, що вивозиться за експортом;
Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах визначених угодами про розподіл продукції;
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами.

3. Проектів Указів Президента України - 1:

Про Національну програму діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції до 2010 року.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 43:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", "Про затвердження Положення про Комітет з питань сертифікації аудиторів банків та внесення змін до Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ", "Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів банків";
Накази Державної податкової адміністрації "Про внесення змін та доповнень до Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб\’єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами", "Про затвердження Інструкції про податковий кредит", "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в країні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки";
Накази Міністерства юстиції "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про проведення виконавчих дій", "Про внесення змін до Граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах";
Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок проведення перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про стандартну (типову) форму бланка заставної";
Наказ Пенсійного фонду "Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України списання та розстрочення податкового боргу, пов’язаного з виплатою заробітної плати негрошовою формою розрахунків";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності";
Наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Розмірів плати за послуги, що надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, та Порядок їх надання".

Об’єднань громадян - 7:


З них:
Міжнародна громадська організація "Український центр міжнародної інтеграції";
Неурядовий Міжнародний Добродійний Фонд "Богородиці Марії";
Всеукраїнська спілка молодіжних та дитячих громадських організацій "Національна Рада молодіжних організацій України";
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Українська асоціація студентського самоврядування".

Крім того :


7 жовтня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбудеться семінар в Українській школі нормопроектувальників на тему "Загальна характеристика правотворчості".
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".