З 3 по 9 жовтня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 11:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність";
Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання у чинному законодавстві питань, пов’язаних із заставою майна);
Про амортизацію;
Повітряний кодекс України;
Про загальну безпеку продукції;
Про відповідальність за дефектну продукцію.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 17:

З них:
Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб;
Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 23:

З них:
Постанова Правління Національного банку "Про затвердження Положення про порядок управління Національним банком України грошово-кредитним ринком в особливий період";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про порядок реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з нафтою та нафтопродуктами";
Розпорядження Державної комісії регулювання ринку фінансових послуг "Про перевірку відповідності формування розміру статутних фондів страховиків вимогам чинного законодавства";
Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України "Про затвердження Положення про спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади".

Об\’єднань громадян - 1:


Професійна спілка працівників системи державного матеріального резерву України.

Крім того :


7 жовтня 2003 року в рамках Української школи нормопроектувальників проведено семінар на тему "Загальна характеристика правотворчості".
8 жовтня 2003 року відбулася зустріч директора Центру правової реформи і законопроектних робіт Р.Г. Рябошапки з директором відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства США з міжнародного розвитку демократії (USAID) п. Луісом Коронадо стосовно питань боротьби з корупцією.

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".