З 27 грудня 2002 року по 2 січня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 12:

З них:
Про Державний бюджет України на 2003 рік;
Про внесення змін до Закону України "Про обіг векселів в Україні";
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2002 рік";
Про бюджетний контроль;
Про основи житлової політики України у сфері регулювання плати за утримання житла та надання комунальних послуг;
Про корпоратизацію державних підприємств;
Про воєнну доктрину України;
Про внесення змін до Митного кодексу України.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 9:

З них:
Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік;
Про заходи щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання та державного бюджету;
Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2003 рік;
Про затвердження Положення про надання підприємству статусу інноваційного;
Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення державного реєстру інноваційних проектів;
Про затвердження Державної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях міст та інших населених пунктів і залізних переїздах на 2003-2007 роки.

3.Проектів Указів Президента України – 2.

З них:
Про перерозподіл функцій центральних органів виконавчої влади у зв’язку з ліквідацією Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 27:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Змін до Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку", "Про внесення змін до Порядку ведення аналітичного обліку установами банку";
Наказ Міністерства праці та соціального політики "Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників Національної радіокомпанії та інших державних телерадіоорганізацій";
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження тарифів за надання додаткових послуг правового та технічного характеру в Лівобережному відділі реєстрації шлюбів м. Києва з Державним центром розвитку сім’ї";
Наказ Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження Порядку визначення установ з проведення атестації та експертизи в галузі народної та нетрадиційної медицини";
Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами";
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів "Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році".

Об’єднань громадян – 15:
З них:
Всеукраїнська громадська організація "Конгрес громадянського суспільства України";
Міжнародний благодійний фонд "Доля дитини";
Міжнародний благодійний фонд "Місії Самарян в України";
Міжнародний благодійний фонд "Промені надії";
Міжнародний благодійний фонд "Надія в дії";
Міжнародний благодійний фонд "Терени України";
Всеукраїнська благодійна організація "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів".
Професійна спілка працівників соціального страхування та потерпілих від нещасних випадків і профзахворювань на виробництві України "Соціал".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".