З 10 по 16 січня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 16:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування";
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування;
Про порядок погашення заборгованості за електричну енергію;
Про внесення змін та доповнень до Бюджетного кодексу України;
Про внесення змін до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 17:

З них:
Про зміни у складі осіб уповноважених представляти інтереси держави у наглядових радах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
Про затвердження Основних засад порядку розподілу та перерахування коштів додаткової дотації із Державного бюджету України на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ;
Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2003 рік;
Про затвердження Тимчасового положення про пункт збору іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

3.Проектів Указів Президента України – 3.

З них:
Питання Національного агентства з відновлення трудових ресурсів України;
Про удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю;
Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 13:

З них:
Постанови Правління Національного банку "Про дії уповноважених банків України у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів", "Зміни до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і платіжних карток через митний кордон України";
Наказ Державного казначейства "Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".

Крім того :

15 січня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України проведено заняття постійно діючого семінару для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
20 січня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбудеться семінар з питань нормотворчості на тему "Спільна сільськогосподарська політика Європейського Союзу та адаптація законодавства України у відповідній галузі".
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".