З 17 по 23 жовтня 2003 року


Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 17 по 23 жовтня 2003 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України – 9:

З них:
Про внесення змін до Митного кодексу України;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва;
Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 23:

З них:
Про внесення змін до Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку;
Про утворення Наглядової ради Фонду розвитку міст України;
Про затвердження порядку сплати та зарахування до Державного бюджету коштів від використання (реалізації) продукції, що належить державі за угодами про розподіл продукції;
Про затвердження порядку використання коштів Державного бюджету для надання допомоги новоствореним фермерським господарствам.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


нормативно-правових актів - 24:

З них:
Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 15.07.97 № 285/7 - А "Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів";
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної прикордонної служби України";
Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України";
Наказ Міністерства фінансів "Про організаційно-правові засади здійснення операцій з державним боргом та напрямів використання їх результатів у 2003 році".

Об’єднань громадян – 11:

З них:
Всеукраїнський благодійний фонд Марії Приймаченко;
Міжнародна благодійна організація "Українська Гуманітарна Фундація";
Міжнародний благодійний фонд "Дітям Чорнобиля - майбутнє".

Крім того :


22 жовтня 2003 року Директор Центру правової реформи і законопроектних робіт Р.Г. Рябошапка взяв участь у зустрічі з представниками Європейського фонду "Діалог" щодо співробітництва.

28 жовтня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України в рамках постійно діючої Української школи нормопроектувальників за підтримки Українсько-британської програми "Проект підтримки нормопроектування в Україні" буде проведено семінар на тему "Нормотворчість і етика".

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку