Управління персоналу

Основні завдання

Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Мін’юсті.

Забезпечення здійснення державним секретарем Мін’юсту своїх повноважень з питань управління персоналом. 

Розробляє і бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

Забезпечення організаційного розвитку Мін’юсту.

Добір персоналу Мін’юсту.

Прогнозування розвитку персоналу Мін’юсту, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у територіальних органах юстиції.

Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Управління персоналу

 

Начальник Управління

Сова Наталія Петрівна

271-16-23

n.sova@minjust.gov.ua

Відділ по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи

Заступник начальника управління - начальник відділу

Кушніренко Оксана Володимирівна

271-16-37

o.kushnirenko@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу

 

271-16-73

 

Відділ організації добору персоналу

Начальник відділу

Ходак Ганна Сергіївна

271-15-41

kadrca@minjust.gov.ua

Заступник начальник відділу

Майсак Маріам Набієвна

271-16-38

m.maisak@minjust.gov.ua

Відділ по роботі з персоналом територіальних органів та установ юстиції

Заступник начальника управління - начальник відділу

Окаєвич Ольга Олегівна

271-15-99

o.okaievych@minjust.gov.ua

Відділ контролю за роботою з персоналом територіальних органів юстиції та звітної діяльності

Начальник відділу

Пархоменко Лариса Омелянівна

271-16-98

l.parkhomenko@minjust.gov.ua

Сектор по роботі з персоналом підвідомчих органів

Завідувач сектору

Пєтухова Юля Іванівна

271-16-27

yu.pietukhova@minjust.gov.ua

Відділ професійної підготовки персоналу

Начальник відділу

Мельник Людмила Олексіївна

271-17-58

l.melnyk@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу

Колотушкіна Оксана Миколаївна

271-17-01

o.kolotushkina@minjust.gov.ua

Відділ проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої служби України

Начальник відділу

Мироненко Євген Володимирович

271-17-85

ye.myronenko@minjust.gov.ua

Відділ організаційно-штатної роботи в системі Державної кримінально-виконавчої служби України

Начальник відділу

Троян Любов Миколаївна

207-03-53

l.troian@minjust.gov.ua