Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

 Основні завдання

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в органах і установах системи юстиції;

виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності органів і установ системи юстиції та надання рекомендацій щодо їх усунення;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Міністру відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Міністра та/або суб’єкта призначення і Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

проведення перевірки в апараті Міністерства факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та повідомлення Національного агентства про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками апарату Міністерства, а також в органів і установ системи юстиції;

забезпечення захисту працівників апарату Міністерства, а в разі необхідності працівників органів і установ системи юстиції, які повідомили про порушення Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 2 вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника (суб’єкта призначення) відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

інформування Міністра, Державного секретаря Міністерства, Національного агентства та інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

здійснення аналітичної і організаційної роботи у сфері запобігання та виявлення корупції;

запобігання зловживанням та попередження інших службових правопорушень в органах і установах системи юстиції;

контроль за організацією та здійсненням заходів іншими органами і установами системи юстиції, спрямованих на забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також здійснення таких заходів у центральному апараті Міністерства та в органах і установах системи юстиції;

координація та контроль за роботою уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів і установ системи юстиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції.

Начальник Відділу

Дем’яненко Олександр Іванович

207-36-19

zapkor
@minjust.gov.ua

oi.demianenko
@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу ї

Бутко Сергій Григорович

207-36-98

Zapkor
@ minjust.gov.ua

s.butko
@ minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Огороднік Микола Володимирович

207-36-76

m.ohorodnik
@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Мельничук Руслан Петрович

207-36-98

r.melnychuk
@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст