Відділ режимно-секретної роботи

Основні завдання

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну таємницю» основними завданнями Відділу є:

а) недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

б) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами Міністерства юстиції України заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

в) запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

г) виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності Міністерства юстиції України;

д) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

е) організація та ведення секретного діловодства у Міністерстві юстиції України;

є) здійснення контролю за станом режиму секретності в Міністерстві юстиції України, у центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

Структурний підрозділ

(в тому числі управління, відділи, сектори)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон та електронна адреса

Відділ режимносекретної роботи

Начальник Відділу

Божкова

Ірина Павлівна

271-15-03;

271-15-04

i.bozhkova@minjust.gov.ua

Заступник начальника Відділу

Демиденко

Сергій Олександрович

271-16-84

s.demydenko@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Мінаков

Володимир

Сергійович

271-16-42 rso@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Журавльов

Олексій Юрійович

271-15-03 rso@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Макогон

Людмила Михайлівна

271-16-42;

207-03-61 rso@minjust.gov.ua

Головний спеціаліст

Ситченко

Олена Миколаївна

271-15-04 rso@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Ковалевська

Ганна Олександрівна

271-16-42 rso@minjust.gov.ua

Провідний спеціаліст

Казарян

Ілона Сергіївна

271-15-04 rso@minjust.gov.ua