Відділ внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України і органів юстиції

Основні завдання:

  1. Запобігання, виявлення та припинення кримінальних та інших правопорушень у всіх сферах діяльності Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також органів та осіб, діяльність яких спрямовує та координує Міністр, у тому числі суб’єктів, які здійснюють діяльність у сферах, в яких Міністерство реалізує державну політику, а також установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань ДКВС України (далі – органи юстиції).
  2. Запобігання проникненню на службу в ДКВС України та органи юстиції осіб, які мають злочинні або корисливі наміри.
  3. Участь у забезпеченні належної діяльності Міністерства.
  4. Здійснення системного аналізу стану справ в органах юстиції із дотриманням законодавства під час виконання завдань.
  5. Координація діяльності структурних підрозділів внутрішньої безпеки органів і установ ДКВС України.
  6. Організація заходів із перевірок органів та установ ДКВС України, органів пробації та всіх інших органів юстиції з питань дотримання законодавства під час виконання завдань.
  7. Проведення аналізу ефективності заходів, що вживаються для протидії правопорушенням.
  8. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, та внесення в установленому порядку керівництву Міністерства пропозицій щодо його удосконалення.
  9. Участь у проведенні службових розслідувань за фактами вчинених правопорушень посадовими особами ДКВС України, органів пробації та інших органів юстиції, виявлення причин та умов, що їм сприяли, вжиття заходів щодо їх усунення.
Начальник Відділу

Заврайський Володимир Олександрович

(044) 481 05 43

uvb@minjust.gov.ua

Заступник начальника Відділу

Марченко Олександр Анатолійович

(044) 481 05 39

 

Завідувач сектору здійснення системного аналізу та перевірки діяльності

Зозуля Олег Петрович

(044) 207 36 27