Військовослужбовця звільнили зі служби після втрати працездатності без висновку ВЛК: роз'яснення юристів системи БПД

В мене чоловік військовий 22 років вислуги, отримав тяжке поранення під час захисту батьківщини 9 місяців лікарні та 32 операції, наслідки не втішні втрата працездатності, військова частина дала направлення на МСЕК але не чекаючи результати вирішили його звільнити без якіх лібо виплат та компенсацій!

Чи мають вони на це право? Чи діють вони в межах закону?

Згідно із ст. 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” військовослужбовець може бути звільнений у відставку, якщо він визнаний військово-лікарською комісією непридатним за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Відповідно до п. 242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008  особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Варто зауважити, що підстави та порядок звільнення з військової служби відрізняються для мобілізованих осіб, військовослужбовців за контрактом, строковиків, офіцерів за призовом та кадрових військовослужбовців.

Тому в цій ситуації для детальної консультації щодо правомірності звільнення варто звернутися до найближчого бюро безоплатної правової допомоги з документами про звільнення.

Основні виплати під час звільнення з військової служби:

Недоотримані суми грошового забезпечення -  Відповідно до п. 1 розділу ХХХІ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міноборони від 07.06.2018  № 260 (далі - Порядок) грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується у розмірі грошового забезпечення, передбаченого для займаної посади з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади (в межах установлених Міністром оборони України строків) або до дня закінчення щорічної відпустки, яка надається після здавання справ та посади. Також  варто з’ясувати чи під час перебування на стаціонарному лікуванні та у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК (якщо така відпустка надавалася) виплачувалися суми додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн згідно із постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 168

Компенсація за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток - право на таку компенсацію передбачається п. 14 ст. 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців ”, п. 3, 5 розділу ХХХІ Порядку. Механізм розрахунку залежить від підстав звільнення,вислуги та кількості невикористаних днів відпустки.

Одноразова грошова допомога під час звільнення  (не плутати з ОГД відповідно до ст. 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців”, яка виплачується в разі часткової втрати працездатності чи інвалідності) Відповідно до п. 1 розділу ХХХІІ  військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Компенсація за неотримане речове майно в разі звільнення - згідно із ст. 9-1 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються відповідно Міністерством оборони України, а порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом Міністрів України. Згідно з Порядком від 16 березня 2016 р. № 178  виплата грошової компенсації здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх рапортом на підставі наказу командира військової частини, у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації. Довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, видається речовою службою військової частини виходячи із закупівельної вартості такого майна, розрахованої  станом на 1 січня поточного року.

Рекомендуємо для детальної консультації звернутися до найближчого бюро правової допомоги з усіма наявними документами, що стосуються справи.  Відповідно до ст. 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” ветерани війни (учасники бойових дій, люди з інвалідністю війни) мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це означає, що після з’ясування всіх обставин справи та в разі необхідності судового оскарження звільнення чи зверненні до суду для стягнення невиплачених сум грошового забезпечення, такій особі може бути призначено адвоката чи юриста-працівника бюро безоплатної правової допомоги коштом держави для представництва в суді та підготовки процесуальних документів. 

Сайт Координаційного центру з надання правової допомоги: https://legalaid.gov.ua/.