Як отримати документ про шлюб для підтвердження дошлюбного прізвища?

«Для виходу на пенсію в Пенсійному фонді мені необхідно підтвердити дошлюбне прізвище. Свідоцтво про народження при цьому не підходить. Шлюб же, який реєструвався в 1996 році у Харкові, вже розірвано, і документів ніяких не збереглось. Як бути?» – З такою проблемою стикнулась жителька Харкова.

Варто знати, що отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян в таких ситуаціях – цілком реально. Зробити це можна у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Для отримання витягу з Реєстру  подається заява/запит, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з Реєстру: 

  • прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
  • серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
  • реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

У разі подання заяви/запита про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другого з подружжя.

Подати заяву/запит на отримання такого документу заявник може особисто або через законного представника:

  • безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
  • шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом);
  • в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» на сайті: https://dracs.minjust.gov.ua/.

Фізична особа під час особистого подання заяви/запиту про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

Справжність підпису заявника на заяві, а також вірність копій паспорта громадянина України чи паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, мають бути відповідним чином засвідчені.

При надсиланні заяви поштовим зв’язком, витяг з Реєстру надсилається заявнику поштою.

При подачі документів в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням вебпорталу подається заява встановленої форми з накладенням кваліфікованих електронних підписів та відскановані копії необхідних документів.

До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або повідомлення про реквізити платежу (коду квитанції) для перевірки цього факту з використанням програмного продукту “check” або підтвердження права на безоплатне отримання витягу з Реєстру.  Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 грн.