Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки

Законодавством передбачена можливість для громадян України набути права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності у таких розмірах:

для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм провадиться один раз по кожному виду використання. Це означає, що Ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення.

Покроковий алгоритм дій

Крок 1  Обрання вільної земельної ділянки за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням. У цьому може допомогти Публічна кадастрова карта за посиланням:  https://map.land.gov.ua.

Крок 2 Звернення до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності) та надання необхідних документів:

 • клопотання із зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;
 • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (виготовити графічні матеріали вільної земельної ділянки Ви можете власноруч за допомогою Публічної кадастрової карти або звернутися до фахівців системи надання безоплатної правової допомоги);
 • погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
 • документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);
 • копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України).

Відповідний орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Крок 3 Замовлення розроблення проекту землеустрою у землевпорядній організації шляхом укладення відповідно договору з чітким визначенням вартості та строків виконання робіт.

Безпосереднім виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки. У разі відсутності сертифіката у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки буде здійснити неможливо.

Крок 4  Реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі

Для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки із:

заявою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру (реєстрацію земельної ділянки);

оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 робочих днів розглядає подані документи та на підтвердження державної реєстрації видає заявнику безоплатно витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються відомості внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

 

Крок 5 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Для затвердження проекту землеустрою необхідно надати до місцевої ради:

 • клопотання про затвердження проекту землеустрою;
 • екземпляр погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність чи у користування.

У разі відмови органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

Крок 6 Державна реєстрація права власності тепер Вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють центри надання адміністративних послуг, а також нотаріуси на підставі заяви та доданих до неї документів:

 • документа, що посвідчує особу;
 • засвідченої копії рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;
 • витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк розгляду заяви - 5 робочих днів.

Після реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Ви стаєте повноправним власником земельної ділянки.