Як змінити місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої на тимчасово окупованій території?

08.09.2022

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться в порядку, встановленому статтею 25 Закону, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Для державної реєстрації змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються документи, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі –  Закон), а саме:

  • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або про обрання спрощеної системи оподаткування, та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених статтею 36 Закону;
  • установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Підпунктом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) (далі – Постанова) передбачено, що державна реєстрація, крім державної реєстрації, що відповідно до законодавства здійснюється в автоматичному режимі, проводиться виключно:

  • державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, місцезнаходженням якого є адміністративно-територіальна одиниця, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, та відповідають вимогам, визначеним підпунктом 104 цього пункту;
  • нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 Постанови, державна реєстрація юридичної особи, громадського формування, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальна одиниця, що включена до затвердженого відповідно до пункту 12 цієї постанови переліку адміністративно-територіальних одиниць, проводиться незалежно від місцезнаходження такої юридичної особи, громадського формування.

При цьому принагідно інформуємо, що 31.08.2022 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 30.08.2022 № 3642/5 «Про внесення змін до наказів Міністерства юстиції України від 28.03.2016 № 898/5 та від 15.11 2016 № 3359/5»,  яким, зокрема, внесено зміни до підпункту 1 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016 № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2016 за № 1528/29658, відповідно до яких в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичної особи та громадського формування, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, проводиться незалежно від місцезнаходження такої юридичної особи.

Додатково інформуємо, що перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 01.04.2022 № 1307/5,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2022 за № 386/37722 (зі змінами), розміщено на офіційному вебсайті Мін’юсту за посиланням: https://minjust.gov.ua/n/22663

Державна реєстрація прав проводиться державними реєстраторами та нотаріусами, перелік яких можливо переглянути за посиланнями:  https://minjust.gov.ua/pages/list_of_state_registrars_and_officials_ministry_of_justicehttps://minjust.gov.ua/pages/list_of_notaries

* У разі внесення змін до законодавства консультація буде вважатися недійсною