Як знайти свого приватного виконавця?

Новою редакцією закону щодо організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану, що набрала чинності 6 травня 2023 року, змінено порядок розпорядження фізичними особами-боржниками коштами, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, у період дії в Україні воєнного стану.

Так, у зазначений період фізичні особи-боржники, на кошти яких накладено арешт виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує 2-х розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року (13 400 грн), а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у встановленому порядку.

Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється.

Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа-боржник має звернутися до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти такої особи, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій.

При цьому слід зазначити, що  інформація про приватного виконавця міститься в Єдиному реєстрі приватних виконавців України (далі – Єдиний реєстр), який функціонує відповідно до статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Доступ до інформації з Єдиного реєстру є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України (https://erpv.minjust.gov.ua) із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

Єдиний реєстр містить відомості про офіс приватного виконавця: поштова адреса офіса, номер телефону, номер факсу офіса, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону приватного виконавця.

З огляду на це слід зазначити, що заінтересована особа може здійснювати комунікацію з приватним виконавцем за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, шляхом надсилання листів на поштову адресу офісу приватного виконавця та адресу електронної пошти, а також безпосередньо відвідувати офіс приватного виконавця за адресою його місцезнаходження у спеціально визначений для прийому громадян час.

Також слід зазначити, що у випадках, передбачених частиною першою статті 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», підпунктом 4 пункту 61 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону діяльність приватного виконавця може бути зупинена.

У період зупинення діяльності приватному виконавцю забороняється здійснювати діяльність приватного виконавця.

Відомості про зупинення діяльності приватного виконавця містяться в Єдиному реєстрі.

У разі зупинення діяльності приватного виконавця його заміщення відбувається на підставі договору, укладеного з іншим приватним виконавцем, а також на підставі наказу Міністерства юстиції України у випадках, визначених Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Згідно з частиною сьомою статті 42 цього Закону, приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та прикладає особисту печатку.

Інформацію про заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупинена, можна отримати з Єдиного реєстру або в Міністерстві юстиції України.