Який порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації?

Якщо в діях державних реєстраторів вбачаються порушення норм законодавства, особа, яка вважає, що її право порушено, може звернутися із скаргою до Міністерства юстиції України або його територіальних органів.

Це можна зробити протягом 6️0 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Така скарга подається у письмовій формі та має містити:

- повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

- зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

- викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

- відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника – довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Також скарги в електронній формі з обов’язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису можна подати через портал державних послуг iGov: https://igov.gov.ua/service/333/general

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.