Юристи та адвокати для соціально незахищеного населення – це євроінтеграція

Доступ до правосуддя є невід'ємною частиною сталого та всеосяжного розвитку держави. Право громадян на безоплатну правову допомогу передбачено Конституцією України. Для його забезпечення з 2013 року в державі функціонує система надання безоплатної правової допомоги (БПД).

Кожен житель України має право безкоштовно отримати юридичну консультацію, правову інформацію – безоплатну первинну правову допомогу. Але є питання, які неможливо вирішити лише за допомогою консультацій і роз’яснень. Необхідне представлення інтересів клієнтів у судах, інших органах. Тож, деякі категорії населення – соціально незахищені – можуть безкоштовно отримати й допомогу адвокатів чи працівників системи БПД для захисту своїх інтересів у судах – безоплатну вторинну правову допомогу (БВПД). Це передусім:

  • малозабезпечені особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення,
  • люди, що зазнали домашнього насильства,
  • внутрішньо переміщені,
  • особи з інвалідністю,
  • екскомбатанти,
  • ветерани війни,
  • діти,
  • громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості,
  • викривачі тощо.

Це десятки тисяч людей, які раніше не могли домогтися справедливості, оскільки не мали грошей на захисника. Нині ж держава надає таким соціально незахищеним категоріям населення безоплатну правову допомогу у вигляді захисників у кримінальному процесі.

БВПД — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя і включає такі види правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів процесуального характеру. Такий вид допомоги надають юристи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги, а також адвокати, які співпрацюють із системою надання БПД. Послуги юристів та адвокатів оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

З 1 липня 2015 року безоплатну вторинну правову допомогу отримали понад 176,3 тис. малозабезпечених осіб, що становить майже 57% від загальної кількості клієнтів системи безоплатної правової допомоги, які отримали БВПД. За цей час правом на безоплатну вторинну правову допомогу скористалися понад 51 тис. осіб з інвалідністю, що становить 16,5% від загальної кількості клієнтів системи безоплатної правової допомоги, які отримали БВПД.

Безоплатна правова допомога є важливим елементом чесної та ефективної системи правосуддя, що базується на захисті прав людини і верховенстві права. Це основа розширення доступу до правосуддя в межах права на справедливий суд, закріпленого у статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. І тому дуже важливим є запровадження механізмів для підвищення якості та доступності правової допомоги, гарантованої державою.

Так, у лютому 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги. Адже для того, аби усунути соціальну несправедливість та забезпечити доступ до БВПД особам з інвалідністю, виникла необхідність розширення критерію малозабезпеченості. Законопроєктом передбачається право таких осіб на БВПД у разі, якщо вони отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі не більше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не для непрацездатних, як це є наразі. Ще одне положення законопроєкту передбачає право дітей, недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, на звернення за безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою особисто, а не через законних представників, опікунів чи піклувальників, з питань, звернення з якими до суду дозволяється таким особам.