Запит на проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації: які документи додавати?

Відповідно до пункту 4 Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 (із змінами), контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється, зокрема, шляхом проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора та не перебували на посаді державного реєстратора у певного суб’єкта державної реєстрації (далі – тестування).

Згідно з пунктом 22 Порядку тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації проводиться Мін’юстом у разі надходження від суб’єкта державної реєстрації, на посаду державного реєстратора в якому претендує особа, відповідного запиту в паперовій формі, в якому зазначаються такі відомості:

· прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) претендента (у разі зміни таких відомостей також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові до зміни);

· серія та номер паспорта громадянина України, відомості про дату видачі та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;

· реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті);

· електронна адреса для офіційного листування з Мін’юстом;

· сфера державної реєстрації для проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.

До запиту додаються засвідчені в установленому порядку копії:

· паспорта громадянина України;

· документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті);

· документа про освіту;

· трудової книжки.

Водночас, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217-IX внесено зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю України.

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю, облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Враховуючи вищезазначене, до запиту для проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації може бути додано засвідчені в установленому порядку копії трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація станом на 12 травня 2023 року