Земельні спори: шляхи вирішення та алгоритм дій

У своїй діяльності фермерські господарства, сільськогосподарські товариства, а також прості громадяни (під час приватизації земельних ділянок, відновленні чи встановленні їх меж) не застраховані від виникнення земельних спорів.

Земельний спір – це будь-який спір, що виникає та/або випливає із земельних відносин.

Тобто, земельний спір це завжди суперечка, яка виникає між суб’єктами земельних правовідносин в процесі реалізації своїх прав на землю.

Всі земельні спори можна умовно поділити на  чотири види:

- спори щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що власне і становлять земельні спори;

- спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей, що становлять адміністративно-територіальні спори;

- спори щодо меж земельних ділянок, порушення правил добросусідства, встановлення обмежень в використанні земель та земельних сервітутів;

- інші спори, пов’язані з земельними відносинами.

- ПОЗАСУДОВИЙ порядок вирішення земельних спорів

Земельні спори підлягають вирішенню:

Органами місцевого самоврядування у межах населених пунктів щодо:

- меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян;

- додержання громадянами правил добросусідства;

- спори щодо розмежування меж районів у містах.

Держгеокадастром та його територіальними органами щодо:

- меж земельних ділянок за межами населених пунктів;

- розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

Для вирішення земельного спору заінтересована особа або її представник може подати заяву в письмовій формі, яка має містити:

найменування органу, до якого вона подається;

імена сторін, які беруть участь у земельному спорі, телефон заявника або ім'я та телефон представника заявника, якщо заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження;

зміст вимог і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги;

зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину;

перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується заявником або його представником, із зазначенням дати її подання. Якщо заява про вирішення земельного спору подається представником заявника, до заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Земельний спір має бути розглянутий у тижневий строк з дня надходження заяви.

Ще 3️ дні законодавець залишає для передачі сторонам земельного спору рішення органу позасудової юрисдикції (органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин), у якому визначається порядок його виконання.

СУДОВИЙ порядок вирішення земельних спорів

Виключно судами  вирішуються такі  земельні спори:

- з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

- спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання – розгляд спору переноситься.

Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

Для звернення до суду особа повинна скласти позовну заяву з доданими до неї документами, з урахуванням вимог законодавства в залежності від виду судочинства (цивільне, господарське, адміністративне).