Звітування про виконання Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» Міністерство юстиції України є головним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує співробітництво з Комітетом ООН проти катувань.

Комітет ООН проти катувань наділений мандатом здійснювати моніторинг виконання державами-учасницями Конвенції ООН проти катувань положень цього міжнародного договору.

Інформація про діяльність Комітету ООН проти катувань, звіти України про виконання положень Конвенції ООН проти катувань розміщено на веб-сайті: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx/

 

Відповідно до встановленої періодичності подачі державами доповідей про виконання Конвенції ООН проти катувань, раз на 4-5 роки (конкретна дата подачі доповіді встановлюється Комітетом) держави мають відзвітувати перед Комітетом ООН проти катувань про виконання положень Конвенції.

 

У листопаді 2018 року Україною, за спрощеною процедурою подачі періодичних доповідей, яка полягає у наданні відповідей на конкретні запитання Комітету ООН проти катувань, було подано 7-му періодичну доповідь про виконання положень Конвенції .

Попередні періодичні доповіді разом з усією релевантною інформацією розміщено на тематичній сторінці України в базі даних ООН щодо виконання міжнародних договорів за посиланням https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=UKR&Lang=EN .

Відповідно до графіку роботи Комітету ООН проти катувань, розгляд 7-ї періодичної доповіді запланований під час 70-ї сесії Комітету ООН проти катувань, яка проходитиме у період з 13 по 24 липня 2020 року.