06-08-2020
Герб

Міністерство юстиції України

06.08.2020
м. Київ
2659/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 липня 2020 року № 2409/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 07 серпня 2020 р. за № 754/35037

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 14 липня 2020 року № 2409/5 «Про деякі питання впровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2020 року за № 672/34955, такі зміни:

1) у пункті 2:

підпункт 1 доповнити словами «, крім випадку, передбаченого підпунктом 4 пункту 2 цього наказу;»;

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) з 12 серпня 2020 року суб’єктами державної реєстрації забезпечується прийом документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в паперовій формі, з видачею опису, складеного без використання засобів Єдиного державного реєстру та без зазначення коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації. Здійснення дій, визначених пунктами 2 – 10 частини другої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за такими документами здійснюється за допомогою оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру у визначений законом строк, перебіг якого розпочинається з 23.59 16 серпня 2020 року, якщо більш ранній термін не визначено в оголошенні, розміщеному на вебсайті Міністерства юстиції України.».

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                                 Денис МАЛЮСЬКА