29-12-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

29.12.2021
м. Київ
4507/7

Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

На виконання плану роботи Міністерства юстиції України на 2022 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік проведення безвиїзних та виїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також іншими органами, нормативно-правові акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України, на 2022 рік, що додається.

2. Провести у 2022 році перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також інших органах, нормативноправові акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України, уповноваженими посадовими особами Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів згідно із цим Планом-графіком.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Железняк Н.

 

Державний секретар                                                                                                                              Олена БОГАЧОВА