30-04-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

30.04.2022
м. Київ
1710/5

Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 02.05.2022 за № 480/37816

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України         25 липня 2008 року за № 691/15382, такі зміни:
  • у главі 2.2 розділу ІІ:

абзац четвертий підпункту «г» пункту 2.2.2, абзац четвертий підпункту «б» пункту 2.2.3, абзац восьмий підпункту «б» пункту 2.2.4, абзац восьмий підпункту «б» пункту 2.2.5, абзац одинадцятий підпункту «а» пункту 2.2.7 викласти в такій редакції:

«громадянство (обирається офіційна назва країни громадянства відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32) або особа без громадянства;»;

абзац десятий підпункту «б» пункту 2.2.6 викласти в такій редакції:

«громадянство (обирається офіційна назва країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32);»;

  • у пункті 3.11 розділу ІІІ:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Для отримання підтвердження реєстратор у день надходження заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру направляє відповідний запит з використанням функціональних можливостей Реєстру.»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Реєстратор видає витяг з Реєстру без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або якщо достовірність актового запису цивільного стану перевірено автоматизованим способом адміністратором Реєстру або на нього накладено кваліфікований електронний підпис посадової особи відділу державної реєстрації актів цивільного стану.».

  1. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                 Денис МАЛЮСЬКА