09-12-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

09.12.2022
м. Київ
5523/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 03 вересня 2022 року № 3734/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2022 за № 1567/38903 

Про внесення змін до наказу

Міністерства юстиції України

від 03 вересня 2022 року № 3734/5

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 03 вересня 2022 року № 3734/5 «Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження в умовах воєнного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
    05 вересня 2022 року за № 1009/38345, такі зміни:
  • заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження та отримання документів про народження в умовах воєнного стану»;

  • у підпункті 1 пункту 1:

в абзаці сьомому слова «Державного реєстру актів цивільного громадян» замінити словами «Державного реєстру актів цивільного стану громадян»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Отримати свідоцтво про народження та у випадках, передбачених законодавством, витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження мають право заявник, батьки дитини (один з них), баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їх представник, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника.»;

  • після пункту 1 доповнити пунктом 2 такого змісту:

«2. Установити, що в умовах воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування видача документів про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) у разі державної реєстрації народження фізичної особи та її походження на підставі рішення суду про встановлення факту народження, надісланого судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану, отримати свідоцтво про народження та у випадках, передбачених законодавством, витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження мають право особа, яка була заявником у суді, батьки дитини (один з них), баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їх представник, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника;

2) отримати свідоцтво про народження повторно та/або витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження незалежно від дати проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження мають право батьки дитини (один з них), баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їх представник, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника.».

У зв’язку з цим пункти 2–7 вважати відповідно пунктами 3–8.

  1. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України  (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Горовця Є.

 

Міністр                                                                                              Денис МАЛЮСЬКА