27-12-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

27.12.2022
м. Київ
5840/5

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 01 квітня 2022року № 1307/5

Відповідно до підпункту 1 пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 01 квітня 2022 року № 1307/5 «Про затвердження Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2022 року за № 386/37722.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                              Денис МАЛЮСЬКА

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 01 квітня 2022 року № 1307/5»