17-03-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

17.03.2023
м. Київ
1001/5

Про внесення змін до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 року № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
    від 15 грудня 2015 року № 2586/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за № 1568/28013 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року № 340/5), такі зміни:

1) в абзаці п’ятому пункту 2 слова «консульська посадова особа дипломатичного представництва та консульської установи України» замінити словами «посадова особа закордонної дипломатичної установи України»;

2) у пункті 4:

абзац перший після слів «встановлення його особи за паспортом громадянина України» доповнити словами «(крім випадків, коли надання ідентифікаторів доступу здійснюється на підставі документів, поданих в електронній формі, відповідно до абзацу другого цього пункту)»;

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«Посадовим особам закордонної дипломатичної установи України ідентифікатори доступу надаються в електронній формі на підставі документів, поданих в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                                       Денис МАЛЮСЬКА