08-05-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

08.05.2023
м. Київ
225/1729/5

Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян

Відповідно до Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЄМО:

  1. Внести до Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України від 12 березня 2021 року № 69/941/5, такі зміни:

 

1) у пункті 2 слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

2) у пункті 4 слова та цифри «Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357» замінити словами та цифрами «Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606»;

3) у пункті 5 слова «Про телекомунікації» замінити словами «Про електронні комунікації» та слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

  1. Управлінню забезпечення діяльності керівництва Державної судової адміністрації України (Мельнікова М.), Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) розмістити цей наказ на власних офіційних вебсайтах.
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О. та першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Голова Державної судової адміністрації України

 

___________ Олексій САЛЬНІКОВ

 

Міністр юстиції України

 

____________ Денис МАЛЮСЬКА