11-05-2023
Герб

Міністерство юстиції України

11.05.2023
м. Київ
1789/5

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 12 травня 2023р.
за № 805/39861

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про медіа», відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047;

наказ Міністерства юстиції України від 21 червня 2007 року № 412/5 «Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за № 689/13956;

наказ Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1661/5 «Про заходи щодо надання адміністративних послуг у сфері реєстрації статутів та друкованих засобів масової інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2015 року за № 1075/27520.

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

Міністр                                                                                      Денис МАЛЮСЬКА