27-06-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

27.06.2023
м. Київ
2382/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо впорядкування відносин з проставлення апостиля

Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів щодо впорядкування відносин з проставлення апостиля, що додаються.

2. Державній архівній службі України забезпечити:

протягом трьох днів з дня набрання чинності цим наказом подання адміністратору Електронного реєстру апостилів відомостей про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів посадових осіб Державної архівної служби України, які підписували та проставляли печатку та/або штамп на офіційних документах, на які поширюється дія Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів;

внесення змін до відомостей про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів посадових осіб Державної архівної служби України, уповноважених на проставлення апостиля, протягом трьох робочих днів з дати настання відповідних змін.

3. Адміністратору Електронного реєстру апостилів забезпечити наповнення цього реєстру відомостями про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів посадових осіб Державної архівної служби України, що надійшли відповідно до Порядку подання відомостей про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 листопада 2015 року № 2452/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2015 року за № 1486/27931.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

Міністр                                                                                       Денис МАЛЮСЬКА

 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів щодо впорядкування відносин з проставлення апостиля