04-07-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

04.07.2023
м. Київ
2462/5

Про внесення змін до Порядку подання Центральній виборчій комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Порядку подання Центральній виборчій комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 грудня 2020 року № 555, наказом Міністерства юстиції України від 10 грудня 2020 року № 4282/5, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «інформаційно-телекомунікаційними» замінити словами «інформаційно-комунікаційними» та слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

2) у пункті 4 слова «інформаційно - телекомунікаційної» замінити словами «інформаційно - комунікаційної»;

3) у пункті 5 слова та цифри «Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 606, та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357» замінити словами та цифрами «Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606».

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.
  1. Цей наказ надіслати Центральній виборчій комісії.
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА