18-08-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

18.08.2023
м. Київ
2995/5

Про внесення змін до додатків до Порядку проставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
 України 22 .08.2023 за № 1469/40525

 

 

 

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до додатків до Порядкупроставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864, такі зміни:

1) відмітку до додатка 1 викласти в такій редакції:

 

«Додаток 1
до Порядку проставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав
(пункт 6 розділу IІІ)»;

2) у додатку 2:
відмітку до додатка викласти в такій редакції:

 

 

«Додаток 2
до Порядку проставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав
(пункт 2 розділу IV)»;

 

абзац четвертий опису печатки після слів «територіального органу Міністерства юстиції України» доповнити словами «, Державної архівної служби України».

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                         Денис МАЛЮСЬКА