24-10-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

24.10.2023
м. Київ
3731/5

Про внесення змін до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство юстиції України

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2023 року за № 1868/40924

 

Відповідно допунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. У Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство юстиції України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 01 грудня 2021 року № 4293/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2021 року за № 1561/37183:

1) абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять восьмим;

2) у розділі ІІІ:

абзац тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – п’ятдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – п’ятдесят восьмим;

абзац тринадцятий після слів «членів керівних органів громадських формувань;» доповнити словами «осіб, які мають намір провадити підприємницьку діяльність;»;

абзац тридцять дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сороковий – п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами тридцять дев’ятим – п’ятдесят сьомим;

абзац тридцять дев’ятий після слів «реєстраційний номер облікової картки платника податків;» доповнити словами «номер телефону; адреса електронної пошти; відомості про набуття особою статусу е-резидента;»;

3) у главі 1 розділу IV:

в абзаці першому пункту 2:

слова “«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в України», «Про інформаційні агентства»” виключити;

в абзаці першому пункту 3 слова «Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», “«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в України», «Про інформаційні агентства»” виключити;

4) у тексті цього Порядку слова «Про безоплатну правову допомогу» замінити словами «Про безоплатну правничу допомогу».

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  2. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                          Денис МАЛЮСЬКА