26-12-2023
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

26.12.2023
м. Київ
4416/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 27 грудня 2023 р. за № 2257/41313

 

 

 

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228»,

НАКАЗУЮ:

  1. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, доповнити новим підпунктом такого змісту:

«10) Заява щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток (форма 10).».

  1. Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2023 року № 1158/5), доповнити новою формою 10 «Заява щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток», що додається.
  1. Установити, що до впровадження технічної можливості подання Центральним депозитарієм цінних паперів заяви щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток (форма 10) в електронній формі відповідно до законодавства, реєстраційні дії проводяться з урахуванням такого:

подання Центральним депозитарієм цінних паперів відповідної заяви в електронній формі здійснюється з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

прийняття заяви від Центрального депозитарія цінних паперів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня її надходження до Міністерства юстиції України за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

в день прийняття заяви від Центрального депозитарія цінних паперів примірник опису супровідним листом Міністерства юстиції України надсилається Центральному депозитарію цінних паперів з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

за результатом проведення реєстраційної дії на підставі заяви від Центрального депозитарія цінних паперів виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань супровідним листом Міністерства юстиції України надсилається Центральному депозитарію цінних паперів з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

у разі включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про дату початку обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю в обліковій системі часток, державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що проводить відповідну реєстраційну дію, перед її проведенням формує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з відомостями про перелік учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, актуальних на момент проведення реєстраційної дії, який додається до супровідного листа Міністерства юстиції, що надсилається Центральному депозитарію цінних паперів за результатом проведеної реєстраційної дії (крім випадку, коли відповідні відомості наявні у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, сформованої за результатом проведення такої реєстраційної дії).

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                         Денис МАЛЮСЬКА