18-03-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

18.03.2024
м. Київ
710/5/127

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 02 листопада 2018 року № 3424/5/874

Відповідно до підпункту 1 пункту 5, абзацу третього пункту 9 Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386,

НАКАЗУЄМО:

  1. У наказі Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 02 листопада 2018 року № 3424/5/874 «Щодо деяких питань подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2018 року за № 1265/32717, слова «Державна фіскальна служба України» у всіх відмінках замінити словами «Державна податкова служба України» у відповідних відмінках.
  1. Внести до Регламенту подання інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 02 листопада 2018 року № 3424/5/874, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2018 року за № 1265/32717, такі зміни:
  • у пункті 1 слова «та зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи – платника податків» виключити;

2) абзац третій пункту 2 виключити;

3) у пункті 3 слова «в електронному вигляді на центральному рівні інформаційно-телекомунікаційними засобами» замінити словами «в електронній формі на центральному рівні технічними засобами електронних комунікацій»;

4) у пункті 6 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

5) у тексті цього Регламенту слова «Державна фіскальна служба України» у всіх відмінках замінити словами «Державна податкова служба України» у відповідних відмінках.

  1. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міністр юстиції України

___________ Денис МАЛЮСЬКА

 

        Міністр фінансів України

 __________ Сергій МАРЧЕНКО