21-03-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

21.03.2024
м. Київ
790/5

Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2024 року за № 434/41779

 

 

Відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», від 14 липня 2023 року № 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави» та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 травня 2023 року № 1692/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2023 року за № 750/39806, що додаються.
  1. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з 03 вересня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців сьомого, одинадцятого
    підпункту 2 пункту 3 цих Змін, які набирають чинності з 01 червня 2024 року,
    підпунктів 1, 3 пункту 2 та абзаців восьмого та дев’ятого підпункту 2 пункту 3 цих Змін, які набирають чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України оголошення щодо відповідного доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань